آمار بازديدكنندگان: 

انتخاب حسابرس
در راستاي اجراي مصوبات مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده مورخ 94/8/17 تعاوني مسكن ،جلسه هيات مديره باحضور بازرس و تعدادي از اعضاي محترم تعاوني در روز دوشنبه مورخ 94/9/2 جهت بازگشايي پاكات انتخاب حسابرس برگزار گرديد . از بين سه موسسه مصوبه شده در مجمع عمومي 1- آزموده كاران 2- تدبير محاسبان توانا 3- شهود امين به ترتيب آزموده كاران با مبلغ 450/000/000 ريال و تدبير محاسبان توانا با مبلغ 625/000/000 ريال و شهود امين صفر ريال ( طي نامه اي انصراف خود را اعلام نموده) اعلام قيمت نموده اند ؛ باتوجه به قيمت اعلام شده آزموده كاران كه پايين ترين قيمت را داشته هيات مديره موسسه فوق الذكر را به عنوان موسسه حسابرسي تعاوني مسكن انتخاب نمود .   ادامه....

(0 نظر)   ۱۱:۱۰:۴۶  -  ۱۳۹۴/۹/۳
اطلاع رساني

حسب مصوبات مجمع عمومي تعاوني( 94/8/17 ) جلسه هيات مديره در تاريخ 94/9/2 روز دوشنبه راس ساعت 16/30 به منظور بازگشايي پاكات حسابداران رسمي

جهت حسابرسي با حضور اعضائ هيات مديره و بازرس برگزار ميشود .  ادامه....

(0 نظر)   ۱۰:۴۶:۵۹  -  ۱۳۹۴/۹/۲
صورتجلسات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده 94/8/17

طبق اعلام قبلي و درج آگهي منتشره در روز نامه كار وكارگر مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده در روز يكشنبه مورخ 94/8/17 در محل مركز همايشهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار گردديد.  ادامه....

(0 نظر)   ۱۱:۳:۳۸  -  ۱۳۹۴/۸/۱۸
در خواست كارشناس تعاون

درخواست تعاوني مسكن ارتباطات زيرساخت از اداره كل تعاون و رفاه اجتماعي براي معرفي و حضور كارشناس جهت نظارت در مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده و مجمع فوق العاده روز يكشنبه مورخ 94/8/17  ادامه....

(0 نظر)   ۱۴:۵۶:۲۷  -  ۱۳۹۴/۸/۱۶
    آرشیو اخبار    

پروژه شهر زیبا:
 
پروژه پردیس:
صفحه نخست ورود به سایت درباره ما پست الکترونیک