آمار بازديدكنندگان: 

پيگيري مراحل اجراي كار پروژه شهر زيبا
پس ازپيگيري هاي مكرر و متعدد نامه شهرداري بهشركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران ارسال گرديده است . كه پس ازپاسخ به شهرداري ادامه كار پيگيري خواهد شد.  ادامه....

(0 نظر)   ۱۵:۵۵:۷  -  ۱۳۹۳/۶/۱۰
رفع موانع جهت اخذ پروانه ساختماني

پس از گذشت 3 سال پيگيري رفع موانع جهت اخذ پروانه ساختماني و هزينه هاي قابل توجه به مرحله اخذ دستور نقشه رسيده بوديم  ادامه....

(0 نظر)   ۱۷:۴۰:۸  -  ۱۳۹۳/۶/۱
پیام نوروزی هیات مدیره

  ادامه....

(2 نظر)   ۲۳:۵۰:۲۳  -  ۱۳۹۲/۱۲/۲۶

  ادامه....

(4 نظر)   ۱۲:۵۴:۱۰  -  ۱۳۹۲/۹/۲۳
    آرشیو اخبار    

پروژه شهر زیبا:
 
پروژه پردیس:
صفحه نخست ورود به سایت درباره ما پست الکترونیک