آمار بازديدكنندگان: 

صورتجلسات هیئت مدیره
صورتجلسات هیئت مدیره با حضور اعضاء هیئت مدیره و اعضاء محترم تعاونی به منظور 1-ثبت تغییرات مصوب هیئت مدیره جهت تغییر در امضاء های مجاز تعاونی با توجه به بیماری آقای شفیع و آرزوی سلامتی برای ایشان 2-پیگیری رفع موانع پروژه شهر زیبا شامل حریم و ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره) 3-برگزاری جلسه با شرکت نگین هفت اقلیم ،آقای دانشور و اعضاء محترم  ادامه....

(0 نظر)   ۹:۰:۱۲  -  ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
صورتجلسه مورخ 95/9/15 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ارتباطات زیرساخت

جلسه با حضور اعضاء هیئت مدیره آقایان شفیع،نادری،فخرآور،خالصی و تعدادی از اعضاء محترم تعاونی برگزار گردید.  ادامه....

(0 نظر)   ۱۴:۶:۱۶  -  ۱۳۹۵/۹/۱۴
صورتجلسه مورخ 95/08/26 هيئت مديره

موافقت اکثريت اعضاء محترم پروژه شهرزيبا به منظور عقد قرارداد  ادامه....

(0 نظر)   ۱۴:۲۸:۴۷  -  ۱۳۹۵/۸/۲۷
اطلاعیه ساختار شکست پروژه پیشنهادی شرکت نگین هفت اقلیم

جدول ارائه شده مربوط به ساختار شکست پروژه می باشد که با اندکی تغییرات پس از نهایی شدن اجرایی خواهد شد.  ادامه....

(0 نظر)   ۱۴:۲۶:۱۸  -  ۱۳۹۵/۸/۲۳
    آرشیو اخبار    

پروژه شهر زیبا:
 
پروژه پردیس:
صفحه نخست ورود به سایت درباره ما پست الکترونیک